Kvikkleireskred_visualisert Illustrasjon NTNU

Et kvikkleireskred gikk på Byneset i Trondheim i 2012. I et laboratorium ved NTNU gjenskapes skredet sånn at vi kan lære av det. Illustrasjon: NTNU

Kvikkleireskred Bildet viser en simulering av skredet på Byneset i 2012.

Et kvikkleireskred gikk på Byneset i Trondheim i 2012. I et laboratorium ved NTNU gjenskapes skredet sånn at vi kan lære av det. Illustrasjon: NTNU