Bakklandet Foto Shutterstock NTB

I Trondheim er bydelen Bakklandet en knallrød sone for kvikkleire. Det er viktig å vite hvilke konsekvenser eventuelle arbeider kan få. Foto: Shutterstock, NTB

Kvikkleireskred Bildet viser Bakklandet i Trondheim.

I Trondheim er bydelen Bakklandet en knallrød sone for kvikkleire. Det er viktig å vite hvilke konsekvenser eventuelle arbeider kan få. Foto: Shutterstock, NTB