Fjærdetaljer Foto NTNU Vitenskapsmuseet

Små detaljer avslører hvilke fugler fjærene er fra. Foto: NTNU Vitenskapsmuseet

Små detaljer avslører hvilke fugler fjærene er fra. Foto: NTNU Vitenskapsmuseet