Dunputer fjær gravhaug Illustrasjon NTNU Vitenskapsmuseet

De to båtgravene, Valsgärde 7 og 8, ble utgravd på 1930-tallet av dagens Gustavianum, Universitetsmuseet i Uppsala. Illustrasjon: NTNU Vitenskapsmuseet

Dunputer. Båtgraver. Fjær.

De to båtgravene, Valsgärde 7 og 8, ble utgravd på 1930-tallet av dagens Gustavianum, Universitetsmuseet i Uppsala. Illustrasjon: NTNU Vitenskapsmuseet