Fremhevet

Bærekraft: Grafikk som beskriver matproduksjon i Trøndelag.

Trøndelag står for hele 20 prosent av produksjonen av landbruksvarer i Norge.