Gråspurv Foto Shutterstock NTB

Folkeforskning gir profesjonelle forskere et enormt materiale. Den store hagetellingen av fugler er et godt eksempel. Foto: Shutterstock, NTB

Folkeforskning. Bildet viser gråspurv.

Folkeforskning gir profesjonelle forskere et enormt materiale. Den store hagetellingen av fugler er et godt eksempel. Foto: Shutterstock, NTB