Panoramic,View,Of,Male,Person,Cross-country,Skiing,In,Beautiful,Nordic

Fluorholdige stoffer i skismurningen har fått stor oppmerksomhet, men dette er bare en begrenset del av problemet med såkalte PFAS. Foto: Shutterstock, NTB

PFAS Bildet viser menneske på skitur.

Fluorholdige stoffer i skismurningen har fått stor oppmerksomhet, men dette er bare en begrenset del av problemet med såkalte PFAS. Foto: Shutterstock, NTB