Flyplassen på Svalbard

Brannøvingsfeltet på Svalbard. Her er det stor avrenning til havet, og dermed blir ikke giftstoffene like konsentrert som nær en innsjø. Foto:

PFAS Brannøvelsesområdet ved Svalbard lufthavn.

Brannøvingsfeltet på Svalbard. Her er det stor avrenning til havet, og dermed blir ikke giftstoffene like konsentrert som nær en innsjø. Foto: