Feltarbeid Tyrifjorden Foto Per Henning NTNU

Giftstoffer som PFAS kan for eksempel hope seg opp i fisken. Her fra prøvetaking i innsjøen Tyrifjorden der helsemyndigheter advarer mot å spise fisken. Foto: Per Henning, NTNU

PFAS Feltarbeid Tyrifjorden.

Giftstoffer som PFAS kan for eksempel hope seg opp i fisken. Her fra prøvetaking i innsjøen Tyrifjorden der helsemyndigheter advarer mot å spise fisken. Foto: Per Henning, NTNU