Feltarbeid i Tyrifjorden

Under feltarbeidet i Tyrifjorden fant Håkon Austad Langberg og kollegene store mengder av fluorholdige giftstoffer. Foto: Per Henning, NTNU

Under feltarbeidet i Tyrifjorden fant Håkon Austad Langberg og kollegene store mengder av fluorholdige giftstoffer. Foto: Per Henning, NTNU