Rike land holdbare varer Illustrasjon Shutterstock NTB

I rike land ser vi at det å få enda flere holdbare varer ikke nødvendigvis gir et bedre liv. Illustrasjon: Shutterstock, NTB

Illustrasjon viser strekfigurer som strever med å holde oppe hauger av søppel.

I rike land ser vi at det å få enda flere holdbare varer ikke nødvendigvis gir et bedre liv. Illustrasjon: Shutterstock, NTB