Holdbare varer 3 Foto Shutterstock NTB

Tredje høyest er energiforbruket knyttet til elektroniske varer og det som hører til dem. Foto: Shutterstock, NTB

Bildet viser elektronikk på skraphaugen.

Tredje høyest er energiforbruket knyttet til elektroniske varer og det som hører til dem. Foto: Shutterstock, NTB