Holdbare varer 2 b Illustrasjon Shutterstock NTB

Nest verst er boliger og holdbare varer som ikke trenger videre tilførsel av energi. Illustrasjon: Shutterstock, NTB

Holdbare varer. Foto viser mange ulike gjenstander som krever mye energi for å produsere.

Nest verst er boliger og holdbare varer som ikke trenger videre tilførsel av energi. Illustrasjon: Shutterstock, NTB