Holdbare varer bil Illustrasjon Kolbjørn Skarpnes NTNU

En bil krever energi gjennom hele livssyklusen, for å utvinne metaller, sette den sammen, drivstoff og distribusjon av det, reservedeler, mekanikere, forsikringsfirmaer, noen som utsteder lisenser, bilutsalg og så videre. Illustrasjon: Kolbjørn Skarpnes, NTNU

Holdbare varer. Illustrasjonen viser en bil med ulike energikrevende faktorer.

En bil krever energi gjennom hele livssyklusen, for å utvinne metaller, sette den sammen, drivstoff og distribusjon av det, reservedeler, mekanikere, forsikringsfirmaer, noen som utsteder lisenser, bilutsalg og så videre. Illustrasjon: Kolbjørn Skarpnes, NTNU