sintef_sarc-9526-scaled-RESIZE

Disse forskerne står bak teknologien som gjør CO2-fangst mye billigere – og enklere i bruk. Foto: Thor Nielsen

Laboratorie for CO2-fangst

Trondheim 10.10.2020 : SINTEF Industri har klart å redusere energiforbruket under CO2-fangst/rensing ved såkalt SARC-teknologi, Swing Adsorbtion Reactor Cluster. Seniorforsker Abdelghafour Zaabout. Foto: Thor Nielsen