Materialtesting i SINTEF

Ingeniør tester et plastmateriale i testrigg.

OSLO 2013-07-05: Ilustrasjonsbilder av forskere i arbeid og forskningsprosjekter. FOTO: WERNER JUVIK