Laben

Skisse av innhold i lab.

Beskrivelse av hva kontrollrommet vil inneholde.