Trine Asklund Larssen 2 Foto Vincent Canaguier SINTEF

Det skjer veldig mange reaksjoner i ovnen, men noen få gir store utslag på energiforbruk og utslipp, forklarer Trine Asklund Larssen. Foto: Vincent Canaguier, SINTEF

Bildet viser Trine Asklund Larssen i laboratoriet.

Det skjer veldig mange reaksjoner i ovnen, men noen få gir store utslag på energiforbruk og utslipp, forklarer Trine Asklund Larssen. Foto: Vincent Canaguier, SINTEF