Ovn Illustrasjon Trine Asklund Larssen NTNU SINTEF Industri

Illustrasjonen viser en ovn som produserer manganlegeringer. Illustrasjon: Trine Asklund Larssen, NTNU/SINTEF

Smelteovn.

Illustrasjonen viser en ovn som produserer manganlegeringer. Illustrasjon: Trine Asklund Larssen, NTNU/SINTEF