landbasertoppdrett-RESIZE

Fisk på land : Et landbasert fiskeoppdrett annlegg

Prinsippskisse landbasert fiskeoppdrett. Akva group.