Multi,Color,Fiber,Optic,Lights

Blått og grønt lys strømmer ut av gjennomskåret bunt av fiberoptiske kabler.