Hoftebrudd 1 Foto Colourbox

Sjansen for å overleve et hoftebrudd kan avhenge av hvor travelt kirurgene har det med andre akutte operasjoner. Foto: Colourbox

Bildet viser eldre mann som hjelper kvinne på gulvet.

Sjansen for å overleve et hoftebrudd kan avhenge av hvor travelt kirurgene har det med andre akutte operasjoner. Foto: Colourbox