Depresjoner 1 Foto Colourbox

Funnene kan være relevante for behandling av depresjoner. Risikoen for tilbakefall kan bli mindre om nevrotisismetrekket dempes. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Funnene kan være relevante for behandling av depresjoner. Risikoen for tilbakefall kan bli mindre om nevrotisismetrekket dempes. Illustrasjonsfoto: Colourbox