Hernia 2 Sierra Leone Photo CapaCare

Studenter øver seg på operasjoner i Sierra Leone. Foto: CapaCare

Bildet viser studenter i Sierra Leone som øver å operere på en modell.

Studenter øver seg på operasjoner i Sierra Leone. Foto: CapaCare