Gressdyrking 2 Foto Shutterstock NTB – Kopi

Forskere regner mer bruk av biodrivstoff som en viktig del av løsningen om vi skal greie å redusere utslippene av klimagasser. Foto: Shutterstock, NTB

Bildet skal vise fabrikk som produserer biodrivstoff.

Forskere regner mer bruk av biodrivstoff som en viktig del av løsningen om vi skal greie å redusere utslippene av klimagasser. Foto: Shutterstock, NTB