Gressdyrking 1 Foto Shutterstock NTB – Kopi

Vi kan dyrke gress på områder som inntil nylig ble brukt til å dyrke mat, men som ikke lenger blir brukt til det. Dette har flere fordeler. Foto: Shutterstock, NTB

Bildet skal vise gressdyrking.

Vi kan dyrke gress på områder som inntil nylig ble brukt til å dyrke mat, men som ikke lenger blir brukt til det. Dette har flere fordeler. Foto: Shutterstock, NTB