Multimorbiditet 3 Foto Shutterstock NTB scanpix

Totalt hadde 54% mer enn tre helseplager i tre ulike organsystem og 39% hadde to helseplager og samtidig nedsatt fysisk, psykisk eller sosial funksjon. Illustrasjonsbilde: Shutterstock, NTB scanpix

Illustrasjonsbilde viser kvinne med ryggplager.

Totalt hadde 54% mer enn tre helseplager i tre ulike organsystem og 39% hadde to helseplager og samtidig nedsatt fysisk, psykisk eller sosial funksjon. Illustrasjonsbilde: Shutterstock, NTB scanpix