William Henry Harrison Illustrasjon Wikimedia Commons

William Henry Harrison var president i så kort tid at han ofte ikke rangeres i det hele tatt. Foto: WIkimedia Commons

William Henry Harrison.

William Henry Harrison var president i så kort tid at han ofte ikke rangeres i det hele tatt. Foto: WIkimedia Commons