Warren G Harding Foto Harris & Ewing

Warren G. Harding var populær da han døde. I etterkant dukket mye rart opp. Foto: Harris & Ewing

Warren G. Harding.

Warren G. Harding var populær da han døde. I etterkant dukket mye rart opp. Foto: Harris & Ewing