James Buchanan Foto Mathew Brady

James Buchanan var mot at stater brøt ut av unionen, men mente at det ikke var noe å gjøre med. Foto: Mathew Brady

James Buchanan.

James Buchanan var mot at stater brøt ut av unionen, men mente at det ikke var noe å gjøre med. Foto: Mathew Brady