Franklin Pierce Foto Mathew Brady

Franklin Pierce var full og trist. Det siste av gode grunner. Foto: Mathew Brady

Franklin Pierce.

Franklin Pierce var full og trist. Det siste av gode grunner. Foto: Mathew Brady