fiskemerde_lydforing-RESIZE

Forsøk i prosjektet SICA ved SINTEF ACE. Foto: Anne-Lise Aakervik