Alkohol sykehjem 3 Foto Shutterstock NTB

De sykehjemsansatte ønsker at beboerne skal få et liv som er så likt som mulig det de hadde før de ble sykehjemsbeboere. Foto: Shutterstock, NTB

De sykehjemsansatte ønsker at beboerne skal få et liv som er så likt som mulig det de hadde før de ble sykehjemsbeboere. Foto: Shutterstock, NTB