Alkohol sykehjem 2 Foto Shutterstock NTB

Å drikke alkohol er av ofte sett på som en normal del av det voksne livet, og som et middel til å skape glede, rekreasjon og sosial interaksjon. Foto: Shutterstock, NTB

Bildet viser vinflaske og glass.

Å drikke alkohol er av ofte sett på som en normal del av det voksne livet, og som et middel til å skape glede, rekreasjon og sosial interaksjon. Foto: Shutterstock, NTB