Jutfelt Morgan sebrafisk (8)

I fire år har forskere undersøkt hvordan en tropisk fiskeart kalt sebrafisk (Danio rerio) tilpasser seg et varmere klima, spesielt med tanke på ekstreme varmeperioder. Foto: Per Harald Olsen, NTNU

Bildet viser sebrafisk.

I fire år har forskere undersøkt hvordan en tropisk fiskeart kalt sebrafisk (Danio rerio) tilpasser seg et varmere klima, spesielt med tanke på ekstreme varmeperioder. Foto: Per Harald Olsen, NTNU