Jutfelt Morgan sebrafisk (2)

Rachael Morgan er førsteforfatter. Foto: Per Harald Olsen, NTNU

Bildet viser Rachael Morgan.

Rachael Morgan er førsteforfatter. Foto: Per Harald Olsen, NTNU