AMOS-forskningstur100_C

Foto. Mann ombord på båt.

Viserektor ved NTNU i Gjøvik, Jørn Wroldsen, har vært en pådriver for å få i gang samarbeidet med kartlegging av Mjøsa. Foto: Merete Nyheim/NTNU