AMOS-forskningstur037_C

Foto: Båter på Mjøsa.

Disse båtene er ikke ute på havet, men derimot ute på Norges største innsjø, Mjøsa. Forskerne ombord er i ferd med å sende ned undervannsroboter for å samle inn data. Dette skal gi oss ny kunnskap både om historien og om dagens situasjon. Foto: Merete Nyheim/NTNU