Oslo tiger Foto Shutterstock NTB

Tigerstadens egen tiger foran Oslo S. Foto: Shutterstock, NTB

Bildet viser statue av tiger i Oslo.

Tigerstadens egen tiger foran Oslo S. Foto: Shutterstock, NTB