Oslo rådhuset Foto Shutterstock NTB

Unge folk som kan velge fritt, velger ofte å bo i Oslo. Foto: Shutterstock, NTB

Bildet viser to unge jenter foran rådhuset i Oslo.

Unge folk som kan velge fritt, velger ofte å bo i Oslo. Foto: Shutterstock, NTB