Flyfoto2009_norgeibilder.no

Området sett ovenfra. Det var kjent fra før at det fantes et overpløyd gravfelt akkurat her. Foto: www.norgeibilder.no

Flyfoto fra Bodøsjøen.

Området sett ovenfra. Det var kjent fra før at det fantes et overpløyd gravfelt akkurat her. Foto: www.norgeibilder.no