Bodøsjøen_Tolkning_resample

Jordene var fulle av funn. Illustrasjon: NTNU Vitenskapsmuseet

Kartet viser funn gjort i området.

Jordene var fulle av funn. Illustrasjon: NTNU Vitenskapsmuseet