4_Foto Arne Anderson Stamnes, NTNU Vitenskapsmuseet

Georadar kan raskt gi en oversikt over et område. Foto: Arne Anderson Stamnes, NTNU Vitenskapsmuseet

Kjøretøy med georadar på slep.

Georadar kan raskt gi en oversikt over et område. Foto: Arne Anderson Stamnes, NTNU Vitenskapsmuseet