Figur som viser klimaavtrykk ved rehabilitering av hus.