Q_Trametes_versicolor

Silkekjuke (Trametes versicolor).
Foto: Selso / Wikimedia commons

Foto av Silkekjuke.

Silkekjuke (Trametes versicolor). Foto: Selso / Wikimedia commons