I_Armillaria_ostoyae

Mørk honningsopp (Armillaria ostoyae) er verdens største organisme.
Foto: Jerzy Opioła / Wikimedia commons

Foto av Mørk honningsopp.

Mørk honningsopp (Armillaria ostoyae) er verdens største organisme. Foto: Jerzy Opioła / Wikimedia commons