D_Fuligo_septica

Trollsmør (Fuligo septica) har et slimete fruktlegeme.
Foto: StephanD66 / Wikimedia commons

Foto av sopp som er formet som slim.

Trollsmør (Fuligo septica) har et slimete fruktlegeme. Foto: StephanD66 / Wikimedia commons