Enigma Brain Injury

ENIGMA samler forskere og institusjoner fra store deler av verden. Illustrasjon: Olsen et al., Brain Imaging and Behavior, 2020

Kart over ENIGMA i hele verden.

ENIGMA samler forskere og institusjoner fra store deler av verden. Illustrasjon: Olsen et al., Brain Imaging and Behavior, 2020