Brain Injury example

MR-data kan være svært kompliserte. Dette eksempelet omfatter bare én eneste hjerne. Illustrasjon: Olsen et al., Brain Imaging and Behavior, 2020

Bildet viser MR av én eneste hjerne.

MR-data kan være svært kompliserte. Dette eksempelet omfatter bare én eneste hjerne. Illustrasjon: Olsen et al., Brain Imaging and Behavior, 2020