Daniel Moran and Richard Wood Photo Nancy Bazilchuk NTNU

Daniel Moran og Richard Wood er blant de mest siterte forskerne i verden på sitt fagfelt. Forskning på bærekraft er prioritert ved NTNU. Foto: Nancy Bazilchuk, NTNU

Bildet viser hyppig siterte forskere Daniel Moran og Richard Wood.

Daniel Moran og Richard Wood er blant de mest siterte forskerne i verden på sitt fagfelt. Forskning på bærekraft er prioritert ved NTNU. Foto: Nancy Bazilchuk, NTNU